Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

wróć
Opis obietnicy
Polityk
Ministerstwo
Ustawa
Nasza ocena
Marek Zagórski Cyfryzacji Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

Kto: MarekZagórski Ministerstwo: Cyfryzacji

Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

Ustawa z dnia 12 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz niektórych innych ustaw, weszła w życie 31 maja 2019 r.

Opis ustawy

Nowelizacja procedury administracyjnej, która ma wdrożyć do sądów administracyjnych większą ilość rozwiązań teleinformatycznych. 

Plusy:


+ Sądy administracyjne będą mogły prowadzić akta sprawy w formie elektronicznej.


+ Strony będą mogły kontaktować się z sądem na drodze elektronicznej.


+ Zmiany powinny wpłynąć na przyspieszenie pracy sądu i optymizacje kosztów (oszczędności na papierze).

Komentarze