100 zmian dla firm

wróć
Opis obietnicy
Polityk
Ministerstwo
Ustawa
Nasza ocena
Mateusz Morawiecki Rozwoju 100 zmian dla firm

Kto: Mateusz Morawiecki Ministerstwo: Rozwoju

100 zmian dla firm

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców

Opis ustawy

Ustawa zmienia wiele ustaw tworzących otoczenie prawne przedsiębiorców, niejednokrotnie wprowadzając poprawki o charakterze bardzo szczegółowym. Akt w dużym stopniu przyczynił się do poprawy tegoż otoczenia - m.in wprowadził instytucję objaśnień podatkowych, czy też zasadę, zgodnie z którą zastosowanie się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej chroni przedsiębiorcę tak samo, jak zastosowanie się do indywidualnie wydanej interpretacji.