Aktywność zawodowa

wróć
Opis obietnicy
Polityk
Ministerstwo
Ustawa
Nasza ocena
Marlena Maląg Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Rozwoju, Pracy i Technologii Aktywność zawodowa

Kto: Marlena Maląg Ministerstwo: Rozwoju, Pracy i Technologii

Aktywność zawodowa

Projekt ustawy o aktywności zawodowej

Opis ustawy

Projekt ustawy o aktywności zawodowej wprowadza zmiany w dotychczasowych działań urzędów pracy, próbując dostosować je do aktualnych potrzeb na rynku pracy. Jego głównym celem jest odpowiedzenie na zgłaszane potrzeby pracodawców tj. dostosowanie systemu urzędów pracy i aktywizacji bezrobotnych do realiów rynkowych oraz wyzwania związane z napływem obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Plusy:

  • Nowe propozycje w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego nie stanowią istotnego wzmocnienia rozwiązań w obszarze edukacji cyfrowej czy wykorzystania cyfrowych narzędzi związanych z rozwojem kompetencji pracowników
  • Pozytywnie należy ocenić propozycję projektu w zakresie pożyczki edukacyjnej i bonu na kształcenie ustawiczne. Przede wszystkim pozytywnym uzupełnieniem zmian i istotną zachętą dla przedsiębiorców byłoby wprowadzenie większego poziomu umarzalności pożyczek;

Minusy:

  • Zestawiając bon na kształcenie ustawiczne z pożyczką edukacyjną może okazać się, że bon będzie narzędziem nieatrakcyjnym dla przedsiębiorców. Zasadnym zatem byłoby podniesienie wartości bonu do znacznie przewyższającego wartość maksymalnej pożyczki edukacyjnej.

Komentarze