Danina solidarnościowa

wróć
Opis obietnicy
Polityk
Ministerstwo
Ustawa
Nasza ocena
Elżbieta Rafalska Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Danina solidarnościowa

Kto: Elżbieta Rafalska Ministerstwo: Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Danina solidarnościowa

Ustawa z dnia 23 października 2018 r. o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - podpisana 14 listopada 2018 r., weszła w życie 1 stycznia 2019 r.

Opis ustawy

Opis ustawy: Ustawa tworzy fundusz celowy na rzecz wsparcia osób niepełnosprawnych. Fundusz ten finansowany ma być z tzw. daniny solidarnościowej oraz 0,15% składki na Fundusz Pracy. W Funduszu znajdować się ma około 2 mld złotych rocznie.

Plusy:
Brak

Minusy:
- Danina solidarnościowa (zwiększenie o 4% opodatkowania dochodów powyżej miliona złotych) jest niczym innym jak wprowadzeniem trzeciego progu podatkowego i komplikacją systemu.
- Państwo sięga po dodatkowe środki z pieniędzy podatników, nie przeprowadzając przeglądu dotychczasowego systemu finansowania osób niepełnosprawnych i próby jego modyfikacji.
- Danina uderzy w tworzącą się klasę średnią oraz małe i średnie przedsiębiorstwa. Stanowi też wyłom od zryczałtowanego podatku 19% dla przedsiębiorców.

Komentarze