Dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych, ułatwienie dostępu do wakacji kredytowych

wróć
Opis obietnicy
Polityk
Ministerstwo
Ustawa
Nasza ocena
Marek Niedużak Rozwoju Dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych, ułatwienie dostępu do wakacji kredytowych

Kto: MarekNiedużak Ministerstwo: Rozwoju

Dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych, ułatwienie dostępu do wakacji kredytowych

Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID­­‑19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID­­‑19

Opis ustawy

Opis ustawy:

Jedną z ustaw pakietu „tarcz antykryzysowych 4.0” jest ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID­­‑19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID­­‑19. Ma ona na celu pomóc przedsiębiorcą utrzymać ciągłość procesu inwestycyjnego poprzez m.in.: dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych, czy ułatwienie dostępu do wakacji kredytowych.

Plusy:

  • Dzięki nowelizacji, ze względu na szczególne warunki przedsiębiorcy mogą liczyć na instrumenty kredytowe z dopłatą do oprocentowania. Dopłaty pochodzą z funduszu BGK.
  • Umożliwiono zawieszenie spłaty kredytu – maksymalnie do 3 miesięcy. W tym okresie nie będzie naliczania odsetek i innych opłat (z wyjątkiem ubezpieczeń powiązanych z umową kredytu).
  • Zawieszenie spłacania kredytu będzie dotyczyć części kapitałowej i odsetkowej.

Minusy:

  • Preferencje odnoszące się do możliwości pozyskania kredytu na rynku nie rozwiązują podstawowych problemów związanych z dostępem do finansowania zewnętrznego. Mali przedsiębiorcy i rozpoczynający działalność gospodarczą nie będą w stanie uzyskać umowy kredytowej ze względu na krótką lub żadną historię wpływów. Obecne rozwiązanie faworyzuje głównie dużych przedsiębiorców. Potencjalnym rozwiązaniem tej kwestii mogłoby być wprowadzenie dodatkowych przepisów dających gwarancję BGK dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą.

Komentarze