E-KRS

wróć
Opis obietnicy
Polityk
Ministerstwo
Ustawa
Nasza ocena
Zbigniew Ziobro Sprawiedliwości E-KRS

Kto: Zbigniew Ziobro Ministerstwo: Sprawiedliwości

E-KRS

Ustawa z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw - podpisana 12 lutego 2018 r. (weszła w życie 15 marca 2018 roku) – E-KRS

Opis ustawy

Zmiany w systemie rejestracji spółek przeprowadzone przez Ministerstwo Sprawiedliwości, dążące do całkowitej elektryzacji procesu  oraz do zwiększenia dostępnych danych o zarejestrowanych spółkach.  

Plusy:

+ Elektroniczny formularz, który uniemożliwia wysłanie wniosku bez wypełnienia wszystkich niezbędnych pól

+ Komunikacja drogą mailową zamiast pocztowej. Przyspieszony proces komunikacji przedsiębiorcy z sądem

+ Możliwość sprawdzania statusu zgłoszonego wniosku

+ Ujawnienie wszystkich jawnych danych o spółce na stronie internetowej, bez konieczności wizyty w sądzie.

Minusy:

- Powyższe zmiany dotyczą jedynie rejestru przedsiębiorców, nie obejmują rejestru stowarzyszeń i fundacji.

Komentarze