Emerytura dla matek rodzin wielodzietnych

wróć
Opis obietnicy
Polityk
Ministerstwo
Ustawa
Nasza ocena
Elżbieta Rafalska Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Emerytura dla matek rodzin wielodzietnych

Kto: Elżbieta Rafalska Ministerstwo: Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Emerytura dla matek rodzin wielodzietnych

Ustawa z dnia  31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym - podpisana 14 lutego 2019 r., weszła w życie 1 marca 2019.,

Opis ustawy

Opis ustawy: Świadczenie uzupełniające w wysokości minimalnej emerytury służące matkom, które osiągnęły wiek emerytalny, nie nabyły prawa do emerytury a urodziły i wychowały co najmniej czwórkę dzieci.

Plusy:

+ Docenienie trudu wychowania dzieci w rodzinach wielodzietnych

+ Rozwiązanie to sprzyja poprawie sytuacji demograficznej

+ Przesunięcie świadczenia na ojca w przypadku gdy ten samotnie wychowuje dzieci

Minusy:

- Świadczenie mogłoby być niższe, ale powinno dotyczyć wszystkich matek, a nie tylko tych które nie nabyły prawa do emerytury wyższej niż minimalna. Może to bowiem wpłynąć negatywnie na aktywność kobiet na rynku pracy

Komentarze