Fundacje rodzinne

wróć
Opis obietnicy
Polityk
Ministerstwo
Ustawa
Nasza ocena
Waldemar Buda Rozwoju, Pracy i Technologii Fundacje rodzinne

Kto: Waldemar Buda Ministerstwo: Rozwoju, Pracy i Technologii

Fundacje rodzinne

Projekt ustawy o fundacji rodzinnej

Opis ustawy

Celem ustawy jest wprowadzenie do polskiego systemu prawnego instytucji fundacji rodzinnej, ułatwiającej sukcesję polskich przedsiębiorstw rodzinnych i umożliwiającej akumulację oraz ochronę majątku rodzinnego. Zadaniem fundacji rodzinnej będzie przede wszystkim zarządzanie majątkiem zgodnie z wolą określoną przez fundatora w statucie, w tym zapewnienie środków dla grupy wskazanych przez fundatora beneficjentów. Fundator będzie miał dużą swobodę w określeniu zarówno zasad zarządzania fundacją, jej funkcjonowania, jak i celu, dla którego zostaje ona powołana.

Plusy:

  • dostrzeżenie problemu sukcesji w przedsiębiorstwach rodzinnych;
  • zabezpieczenie przedsiębiorstw i kapitału przed rozdrobnieniem oraz wzmocnienie rodzimego biznesu, oraz ułatwienie wielopokoleniowej sukcesji w rodzinnych firmach.

Minusy:

  • w pierwotnej wersji projektu uniemożliwienie prowadzenia działalności gospodarczej, przy czym zgodnie z zapowiedziami rządu w kolejnej (jeszcze nieopublikowanej) wersji ma zostać wskazany katalog czynności, które będą mogły być podejmowane przez fundacje rodzinne w zakresie zarządzenia majątkiem i inwestowania;
  • w pierwotnej wersji projektu podwójne, a nawet potrójne opodatkowanie, przy czym zgodnie z zapowiedziami rządu w kolejnej (jeszcze nieopublikowanej) wersji ma zostać zawarte zwolnienie z podatku dochodowego od osób prawnych od dywidend i innych zysków kapitałowych otrzymywanych od spółek, których fundacja będzie właścicielem lub udziałowcem oraz zwolnienie z podatku od spadków i darowizn wypłat dokonywanych na rzecz fundatora, oraz jego najbliższej rodziny w części, jaka została sfinansowana z mienia wniesionego przez fundatora do fundacji oraz dochodów z niego.

Komentarze