Wakacje kredytowe

Plusy Ujemne to projekt, w którym na bieżąco oceniamy istotne zmiany i nowości legislacyjne. Analizujemy akty prawne, które już weszły w życie i które uznajemy za kluczowe z punktu widzenia otoczenia prawno-instytucjonalnego prowadzenia działalności gospodarczej i rozwoju gospodarczego Polski.

Ustawa z dnia 7 lipca 2022 r. o finasowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom