Podatkowe obowiązki operatorów platform cyfrowych

Projekt ustawy zakłada rozszerzenie obowiązujących przepisów odnoszących się do wymiany:
1. nałożenie na operatorów platform cyfrowych obowiązku sprawozdawczego dotyczącego sprzedawców działających za pośrednictwem tych platform,
2. zbudowanie mechanizmu wymiany informacji o sprzedawcach pomiędzy państwami członkowskimi oraz
3. poprawę obecnych mechanizmów współpracy między administracjami, np. poprzez wprowadzenie możliwości przeprowadzania wspólnych kontroli.