Indywidualne konta ZUS

wróć
Opis obietnicy
Polityk
Ministerstwo
Ustawa
Nasza ocena
Elżbieta Rafalska Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Indywidualne konta ZUS

Kto: Elżbieta Rafalska Ministerstwo: Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Indywidualne konta ZUS

Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw - podpisana 18 maja 2017 r (weszła w życie 1 października 2017) – indywidualne konta ZUS

Opis ustawy

Ustawa powoduje, iż od 1 stycznia 2018 roku przedsiębiorcy zamiast 3 lub 4 przelewów do ZUSu będą opłacać składki z tytułu ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych, funduszu pracy i funduszu gwarantowanych świadczeń pracowniczych na jedno indywidualne konto.

Plusy:

+ Oszczędność czasu dla przedsiębiorcy

+ Łatwiejsza możliwość uzyskania informacja o stanie konta płatnika

Minusy:

- Brak

Komentarze