Kadencje

Kadencje
Polityk
Kadencja
Ustawa
Nasza ocena
Jan Szyszko 2015 - 2019 Prawo wodne

(szkodliwa)

Jan Szyszko 2015 - 2019 Opłata za foliówki

(neutralna)

Krzysztof Tchórzewski 2015 - 2019 Ustawa o rynku mocy

(neutralna)

Krzysztof Tchórzewski 2015 - 2019 Ustawa o elektromobilności

(neutralna)

Krzysztof Tchórzewski 2015 - 2019 Podwyżka opłaty emisyjnej

(bardzo szkodliwa)

Krzysztof Tchórzewski 2015 - 2019 Zamrożenie cen prądu

(szkodliwa)

Krzysztof Tchórzewski 2015 - 2019 Pakiet Energia+

(bardzo dobra)

Elżbieta Witek 2015 - 2019 Dofinansowanie dla OSP

(neutralna)

Grzegorz Wojciechowski 2015 - 2019 Zniesienie obowiązku oddawania drobnych, znalezionych kwot

(bardzo dobra)

Marek Zagórski 2015 - 2019 Zmiany w aktach urodzenia

(dobra)