Kadencje

Kadencje
Polityk
Kadencja
Ustawa
Nasza ocena
Zbigniew Ziobro 2015 - 2019 Ochrona tajemnic przedsiębiorstwa

(dobra)

Zbigniew Ziobro 2015 - 2019 Zmiany w kodeksie wykroczeń

(dobra)

Zbigniew Ziobro 2015 - 2019 Ustawa o komornikach sądowych

(neutralna)