Kadencje

Kadencje
Polityk
Kadencja
Ustawa
Nasza ocena
Dariusz Piontkowski 2015 - 2019 Podwyżki dla nauczycieli

(szkodliwa)

Marcin Porzucek 2015 - 2019 Zwolnienie z podatku transportu niskoemisyjnego

(dobra)

Konstanty Radziwiłł 2015 - 2019 Sieć szpitali

(szkodliwa)

Konstanty Radziwiłł 2015 - 2019 Podstawowa opieka zdrowotna

(neutralna)

Elżbieta Rafalska 2015 - 2019 Indywidualne konta ZUS

(bardzo dobra)

Elżbieta Rafalska 2015 - 2019 Ułatwienia w prowadzeniu żłobków

(bardzo dobra)

Elżbieta Rafalska 2015 - 2019 Udogodnienia dla niepełnosprawnych pracowników i pracujących rodziców niepełnosprawnych dzieci

(neutralna)

Elżbieta Rafalska 2015 - 2019 Danina solidarnościowa

(bardzo szkodliwa)

Elżbieta Rafalska 2015 - 2019 Zmiany w egzekucji dłużników alimentacyjnych

(dobra)

Elżbieta Rafalska 2015 - 2019 Związki Zawodowe dla niepracowników

(szkodliwa)