Kadencje

Kadencje
Polityk
Kadencja
Ustawa
Nasza ocena
Zbigniew Ziobro 2015 - 2019 Wyższe kary za fałszerstwa faktur

(szkodliwa)

Zbigniew Ziobro 2015 - 2019 Reforma sądów powszechnych

(neutralna)

Zbigniew Ziobro 2015 - 2019 E-KRS

(dobra)

Zbigniew Ziobro 2015 - 2019 Koszty komornicze

(szkodliwa)

Zbigniew Ziobro 2015 - 2019 Reforma Służby Więziennej

(neutralna)

Zbigniew Ziobro 2015 - 2019 Ochrona tajemnic przedsiębiorstwa

(dobra)

Zbigniew Ziobro 2015 - 2019 Zmiany w kodeksie wykroczeń

(dobra)

Zbigniew Ziobro 2015 - 2019 Ustawa o komornikach sądowych

(neutralna)

Zbigniew Ziobro 2015 - 2019 Kary za przekręcanie licznika

(neutralna)

Zbigniew Ziobro 2015 - 2019 Zmiany w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych

(neutralna)