Kadencje

Kadencje
Polityk
Kadencja
Ustawa
Nasza ocena
Grzegorz Wojciechowski 2015 - 2019 Zniesienie obowiązku oddawania drobnych, znalezionych kwot

(bardzo dobra)

Marek Zagórski 2015 - 2019 Zmiany w aktach urodzenia

(dobra)

Marek Zagórski 2015 - 2019 Ustawa wdrażająca RODO

(szkodliwa)

Marek Zagórski 2015 - 2019 Ustawa o cyberbezpieczeństwie

(neutralna)

Marek Zagórski 2015 - 2019 mDOKUMENT na urządzeniu mobilnym

(dobra)

Marek Zagórski 2015 - 2019 Ustawa dostosowująca przepisy do RODO

(neutralna)

Marek Zagórski 2015 - 2019 Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

(bardzo dobra)

Anna Zalewska 2015 - 2019 Prawo oświatowe

(neutralna)

Anna Zalewska 2015 - 2019 Prawo oświatowe

(neutralna)

Anna Zalewska 2015 - 2019 Zmiany w kształceniu zawodowym

(dobra)