Kadencje

Kadencje
Polityk
Kadencja
Ustawa
Nasza ocena
brak brak Przejrzystość i targetowanie reklamy politycznej

(bardzo szkodliwa)

brak 2019 - 2023 Komisja do spraw badania wpływów rosyjskich

(bardzo szkodliwa)

brak 2019 - 2023 Ulgowe bilety miesięczne dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji

(bardzo dobra)

Joachim Brudziński 2015 - 2019 Ułatwienia dla studentów i naukowców zagranicznych

(dobra)

Waldemar Buda 2015 - 2019 Apteka dla aptekarza

(bardzo szkodliwa)

Waldemar Buda 2019 - 2023 Fundacje rodzinne

(dobra)

Waldemar Buda 2015 - 2019 Mieszkanie Plus

(szkodliwa)

Waldemar Buda 2019 - 2023 Funduszu Transformacji Województwa Śląskiego

(dobra)

Mariusz Błaszczak 2015 - 2019 Dozór techniczny

(neutralna)

Mariusz Błaszczak 2019 - 2023 Świadczenia dla weteranów

(dobra)