Kadencje

Kadencje
Polityk
Kadencja
Ustawa
Nasza ocena
Andrzej Duda 2015 - 2019 Łatwiejsze odzyskanie pieniędzy przelanych na niewłaściwe konto

(bardzo dobra)

Andrzej Duda 2015 - 2019 Darmowa pomoc prawna

(szkodliwa)

Jadwiga Emilewicz 2015 - 2019 Rzecznik MSP

(dobra)

Jadwiga Emilewicz 2015 - 2019 Prawo przedsiębiorców

(dobra)

Jadwiga Emilewicz 2015 - 2019 Strefy ekonomiczne

(dobra)

Jadwiga Emilewicz 2015 - 2019 Ustawa o sukcesji przedsiębiorstw

(dobra)

Jadwiga Emilewicz 2015 - 2019 Zmiany w dozorze technicznym

(bardzo dobra)

Jadwiga Emilewicz 2015 - 2019 Wsparcie termomodernizacji

(dobra)

Andrzej Gawron poseł sprawozdawca 2015 - 2019 Ograniczenie sprzedaży alkoholu

(szkodliwa)

Piotr Gliński 2015 - 2019 Wsparcie dla filmowców

(szkodliwa)