Kadencje

Kadencje
Polityk
Kadencja
Ustawa
Nasza ocena
Teresa Czerwińska 2015 - 2019 Większe uprawnienia KAS

(bardzo szkodliwa)

Teresa Czerwińska 2015 - 2019 VAT dalej 23%

(szkodliwa)

Anita Czerwińska 2015 - 2019 Rekompensata dla mediów publicznych

(bardzo szkodliwa)

Teresa Czerwińska 2015 - 2019 Wprowadzenie kas fiskalnych online

(szkodliwa)

Anita Czerwińska 2015 - 2019 Nowelizacja ustawy o VAT

(neutralna)

Teresa Czerwińska 2015 - 2019 Postępowanie egzekucyjne w administracji

(neutralna)

Andrzej Duda 2015 - 2019 OSR dla MSP

(bardzo dobra)

Andrzej Duda 2015 - 2019 Krajowa Rada Sądownictwa

(neutralna)

Andrzej Duda 2015 - 2019 Sąd Najwyższy

(szkodliwa)

Andrzej Duda 2015 - 2019 Łatwiejsze odzyskanie pieniędzy przelanych na niewłaściwe konto

(bardzo dobra)