Kadencje

Kadencje
Polityk
Kadencja
Ustawa
Nasza ocena
Andrzej Duda 2015 - 2019 Darmowa pomoc prawna

(szkodliwa)

Jadwiga Emilewicz 2015 - 2019 Rzecznik MSP

(dobra)

Jadwiga Emilewicz 2015 - 2019 Prawo przedsiębiorców

(dobra)

Jadwiga Emilewicz 2015 - 2019 Strefy ekonomiczne

(dobra)

Jadwiga Emilewicz 2015 - 2019 Ustawa o sukcesji przedsiębiorstw

(dobra)

Jadwiga Emilewicz 2015 - 2019 Zmiany w dozorze technicznym

(bardzo dobra)

Jadwiga Emilewicz 2015 - 2019 Wsparcie termomodernizacji

(dobra)

Jadwiga Emilewicz 2015 - 2019 Powołanie Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości

(szkodliwa)

Jadwiga Emilewicz 2015 - 2019 Ustawa antyzatorowa

(bardzo dobra)

Jadwiga Emilewicz 2015 - 2019 Bon turystyczny

(szkodliwa)