Kadencje

Kadencje
Polityk
Kadencja
Ustawa
Nasza ocena
Jarosław Gowin 2015 - 2019 Wprowadzenie doktoratów wdrożeniowych

(dobra)

Jarosław Gowin 2015 - 2019 Ustawa o innowacyjności

(bardzo dobra)

Jarosław Gowin 2015 - 2019 Konstytucja dla nauki

(dobra)

Jarosław Gowin 2015 - 2019 Powstanie Sieci Badawczej Łukasiewicz

(neutralna)

Józefa Hrynkiewicz 2015 - 2019 Zmiany w prawie o kontroli osobistej

(bardzo dobra)

Patryk Jaki 2015 - 2019 Komisja reprywatyzacyjna

(dobra)

Tomasz Jaskóła 2015 - 2019 Likwidacja doradców i asystentów

(szkodliwa)

Krzysztof Jurgiel 2015 - 2019 Umowy dla pracowników przy zbiorach

(bardzo dobra)

Jarosław Kaczyński 2015 - 2019 Obniżenie pensji posłów i senatorów

(szkodliwa)

Tadeusz Kościński 2015 - 2019 Podwyżka akcyzy na alkohol i papierosy

(bardzo szkodliwa)