Kadencje

Kadencje
Polityk
Kadencja
Ustawa
Nasza ocena
Tomasz Jaskóła 2015 - 2019 Likwidacja doradców i asystentów

(szkodliwa)

Krzysztof Jurgiel 2015 - 2019 Umowy dla pracowników przy zbiorach

(bardzo dobra)

Jarosław Kaczyński 2015 - 2019 Obniżenie pensji posłów i senatorów

(szkodliwa)

Henryk Kowalczyk 2015 - 2019 Prawo łowieckie

(szkodliwa)

Henryk Kowalczyk 2015 - 2019 Mieszkanie plus dla domów z drewna

(szkodliwa)

Elżbieta Kruk 2015 - 2019 Wolne od pracy 12 listopada

(bardzo szkodliwa)

Marek Kuchciński 2015 - 2019 Ustawa o karaniu posłów

(bardzo szkodliwa)

Jerzy Kwieciński 2015 - 2019 Lokale dla najuboższych

(dobra)

Jerzy Kwieciński 2015 - 2019 Specustawa mieszkaniowa

(dobra)

Jerzy Kwieciński 2015 - 2019 Państwowe dopłaty do najmu

(neutralna)