Kadencje

Kadencje
Polityk
Kadencja
Ustawa
Nasza ocena
Przemysław Czarnek Minister edukacji i nauki Polski 2019 - 2023 Zmiany w szkolnictwie wyższym

(bardzo dobra)

Teresa Czerwińska 2015 - 2019 Zmiana ustawy o podatku dochodowym

(szkodliwa)

Teresa Czerwińska 2015 - 2019 Wprowadzenie exit tax

(szkodliwa)

Teresa Czerwińska 2015 - 2019 Pracownicze plany kapitałowe

(dobra)

Teresa Czerwińska 2015 - 2019 Ulga termomodernizacyjna

(dobra)

Teresa Czerwińska 2015 - 2019 Większe uprawnienia KAS

(bardzo szkodliwa)

Teresa Czerwińska 2015 - 2019 VAT dalej 23%

(szkodliwa)

Anita Czerwińska 2015 - 2019 Rekompensata dla mediów publicznych

(bardzo szkodliwa)

Teresa Czerwińska 2015 - 2019 Wprowadzenie kas fiskalnych online

(szkodliwa)

Anita Czerwińska 2015 - 2019 Nowelizacja ustawy o VAT

(neutralna)