Kadencje

Kadencje
Polityk
Kadencja
Ustawa
Nasza ocena
Henryk Kowalczyk 2015 - 2019 Prawo łowieckie

(szkodliwa)

Henryk Kowalczyk 2015 - 2019 Mieszkanie plus dla domów z drewna

(szkodliwa)

Henryk Kowalczyk 2015 - 2019 Ustawa o czystości i porządku w gminach

(dobra)

Elżbieta Kruk 2015 - 2019 Wolne od pracy 12 listopada

(bardzo szkodliwa)

Krzysztof Kubów 2015 - 2019 Obniżka podatku od kopalin

(dobra)

Marek Kuchciński 2015 - 2019 Ustawa o karaniu posłów

(bardzo szkodliwa)

Jerzy Kwieciński 2015 - 2019 Lokale dla najuboższych

(dobra)

Jerzy Kwieciński 2015 - 2019 Specustawa mieszkaniowa

(dobra)

Jerzy Kwieciński 2015 - 2019 Państwowe dopłaty do najmu

(neutralna)

Jerzy Kwieciński 2015 - 2019 Likwidacja użytkowania wieczystego

(dobra)