Kadencje

Kadencje
Polityk
Kadencja
Ustawa
Nasza ocena
Małgorzata Jarosińska- Jedynak 2015 - 2019 Ustawa o zasadach polityki rozwoju

(bardzo dobra)

Tomasz Jaskóła 2015 - 2019 Likwidacja doradców i asystentów

(szkodliwa)

Krzysztof Jurgiel 2015 - 2019 Umowy dla pracowników przy zbiorach

(bardzo dobra)

Jarosław Kaczyński 2015 - 2019 Obniżenie pensji posłów i senatorów

(szkodliwa)

Tadeusz Kościński 2015 - 2019 Podwyżka akcyzy na alkohol i papierosy

(bardzo szkodliwa)

Henryk Kowalczyk 2015 - 2019 Prawo łowieckie

(szkodliwa)

Henryk Kowalczyk 2015 - 2019 Mieszkanie plus dla domów z drewna

(szkodliwa)

Henryk Kowalczyk 2015 - 2019 Ustawa o czystości i porządku w gminach

(dobra)

Elżbieta Kruk 2015 - 2019 Wolne od pracy 12 listopada

(bardzo szkodliwa)

Krzysztof Kubów 2015 - 2019 Obniżka podatku od kopalin

(dobra)