Kadencje

Kadencje
Polityk
Kadencja
Ustawa
Nasza ocena
Mateusz Morawiecki 2015 - 2019 Dochodzenie wierzytelności

(bardzo dobra)

Mateusz Morawiecki 2015 - 2019 Nowelizacja Kodeksu Postępowania Administracyjnego

(dobra)

Mateusz Morawiecki 2015 - 2019 Rozdzielenie audytu od doradztwa

(neutralna)

Mateusz Morawiecki 2015 - 2019 Ustawa o uldze inwestycyjnej

(bardzo dobra)

Mateusz Morawiecki 2015 - 2019 Ustawa o aktach pracowniczych

(bardzo dobra)

Mateusz Morawiecki 2015 - 2019 Utworzenie Polskiego Instytutu Ekonomicznego

(szkodliwa)

Konstanty Radziwiłł 2015 - 2019 Sieć szpitali

(szkodliwa)

Konstanty Radziwiłł 2015 - 2019 Podstawowa opieka zdrowotna

(neutralna)

Elżbieta Rafalska 2015 - 2019 Indywidualne konta ZUS

(bardzo dobra)

Elżbieta Rafalska 2015 - 2019 Ułatwienia w prowadzeniu żłobków

(bardzo dobra)