Kadencje

Kadencje
Polityk
Kadencja
Ustawa
Nasza ocena
Anna Zalewska 2015 - 2019 Prawo oświatowe

(neutralna)

Zbigniew Ziobro 2015 - 2019 Nowelizacja Kodeksu karnego

(szkodliwa)

Zbigniew Ziobro 2015 - 2019 Wyższe kary za fałszerstwa faktur

(szkodliwa)

Zbigniew Ziobro 2015 - 2019 Reforma sądów powszechnych

(neutralna)

Zbigniew Ziobro 2015 - 2019 E-KRS

(dobra)

Zbigniew Ziobro 2015 - 2019 Koszty komornicze

(szkodliwa)

Zbigniew Ziobro 2015 - 2019 Reforma Służby Więziennej

(neutralna)

Zbigniew Ziobro 2015 - 2019 Ochrona tajemnic przedsiębiorstwa

(dobra)