Kadencje

Kadencje
Polityk
Kadencja
Ustawa
Nasza ocena
Grzegorz Wojciechowski 2015 - 2019 Zniesienie obowiązku oddawania drobnych, znalezionych kwot

(bardzo dobra)

Marek Zagórski 2015 - 2019 Zmiany w aktach urodzenia

(dobra)

Marek Zagórski 2015 - 2019 Ustawa wdrażająca RODO

(szkodliwa)

Marek Zagórski 2015 - 2019 Ustawa o cyberbezpieczeństwie

(neutralna)

Marek Zagórski 2015 - 2019 mDOKUMENT na urządzeniu mobilnym

(dobra)

Anna Zalewska 2015 - 2019 Prawo oświatowe

(neutralna)

Zbigniew Ziobro 2015 - 2019 Nowelizacja Kodeksu karnego

(szkodliwa)

Zbigniew Ziobro 2015 - 2019 Wyższe kary za fałszerstwa faktur

(szkodliwa)

Zbigniew Ziobro 2015 - 2019 Reforma sądów powszechnych

(neutralna)

Zbigniew Ziobro 2015 - 2019 E-KRS

(dobra)