Kadencje

Kadencje
Polityk
Kadencja
Ustawa
Nasza ocena
Mateusz Morawiecki 2015 - 2019 Utworzenie Polskiego Instytutu Ekonomicznego

(szkodliwa)

Mateusz Morawiecki 2015 - 2019 Większa kontrola premiera nad spółkami

(szkodliwa)

Piotr Naimski 2015 - 2019 Specustawa Naftowa

(bardzo dobra)

Dariusz Piontkowski 2015 - 2019 Podwyżki dla nauczycieli

(szkodliwa)

Konstanty Radziwiłł 2015 - 2019 Sieć szpitali

(szkodliwa)

Konstanty Radziwiłł 2015 - 2019 Podstawowa opieka zdrowotna

(neutralna)

Elżbieta Rafalska 2015 - 2019 Indywidualne konta ZUS

(bardzo dobra)

Elżbieta Rafalska 2015 - 2019 Ułatwienia w prowadzeniu żłobków

(bardzo dobra)

Elżbieta Rafalska 2015 - 2019 Udogodnienia dla niepełnosprawnych pracowników i pracujących rodziców niepełnosprawnych dzieci

(neutralna)

Elżbieta Rafalska 2015 - 2019 Danina solidarnościowa

(bardzo szkodliwa)