Kadencje

Kadencje
Polityk
Kadencja
Ustawa
Nasza ocena
Mateusz Morawiecki 2015 - 2019 Dochodzenie wierzytelności

(bardzo dobra)

Mateusz Morawiecki 2015 - 2019 Nowelizacja Kodeksu Postępowania Administracyjnego

(dobra)

Mateusz Morawiecki 2015 - 2019 Rozdzielenie audytu od doradztwa

(neutralna)

Mateusz Morawiecki 2015 - 2019 Ustawa o uldze inwestycyjnej

(bardzo dobra)

Mateusz Morawiecki 2015 - 2019 Ustawa o aktach pracowniczych

(bardzo dobra)

Mateusz Morawiecki 2015 - 2019 Utworzenie Polskiego Instytutu Ekonomicznego

(szkodliwa)

Mateusz Morawiecki 2015 - 2019 Większa kontrola premiera nad spółkami

(szkodliwa)

Piotr Naimski 2015 - 2019 Specustawa Naftowa

(bardzo dobra)

Marek Niedużak 2015 - 2019 Dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych, ułatwienie dostępu do wakacji kredytowych

(bardzo szkodliwa)

Łukasz Piebiak 2015 - 2019 Nowelizacja upadłości konsumenckiej

(neutralna)