Kadencje

Kadencje
Polityk
Kadencja
Ustawa
Nasza ocena
Elżbieta Rafalska 2015 - 2019 Zmiany w egzekucji dłużników alimentacyjnych

(dobra)

Elżbieta Rafalska 2015 - 2019 Związki Zawodowe dla niepracowników

(szkodliwa)

Elżbieta Rafalska 2015 - 2019 Emerytura dla matek rodzin wielodzietnych

(dobra)

Elżbieta Rafalska 2015 - 2019 Trzynasta emerytura

(bardzo szkodliwa)

Elżbieta Rafalska 2015 - 2019 Zmiana ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

(neutralna)

Elżbieta Rafalska 2015 - 2019 500+ na pierwsze dziecko

(szkodliwa)

Edward Siarka (poseł sprawozdawca) 2015 - 2019 Zgromadzenia cykliczne

(szkodliwa)

Wojciech Skurkiewicz (poseł sprawozdawca) 2015 - 2019 Poprawki do lex Szyszko

(szkodliwa)

Janusz Śniadek (poseł sprawozdawca) 2015 - 2019 Ograniczenie handlu w niedziele

(bardzo szkodliwa)

Anna Streżyńska 2015 - 2019 Cyfryzacja wniosków

(bardzo dobra)