Kadencje

Kadencje
Polityk
Kadencja
Ustawa
Nasza ocena
Łukasz Szumowski 2015 - 2019 Nowe regulacje dotyczące produktów kosmetycznych

(bardzo dobra)

Łukasz Szumowski 2015 - 2019 Track&Trace

(szkodliwa)

Łukasz Szumowski 2015 - 2019 Narodowa Strategia Onkologiczna

(dobra)

Łukasz Szumowski 2015 - 2019 Rodzice bez opłat w szpitalach

(bardzo dobra)

Łukasz Szumowski 2015 - 2019 Wprowadzenie zaocznych studiów pielęgniarskich

(dobra)

Łukasz Szumowski 2015 - 2019 Rozszerzenie działania e-recept

(bardzo dobra)

Jan Szyszko 2015 - 2019 Prawo wodne

(szkodliwa)

Jan Szyszko 2015 - 2019 Opłata za foliówki

(neutralna)

Krzysztof Tchórzewski 2015 - 2019 Ustawa o rynku mocy

(neutralna)

Krzysztof Tchórzewski 2015 - 2019 Ustawa o elektromobilności

(neutralna)