Kodeks wykroczeń

wróć
Opis obietnicy
Polityk
Ministerstwo
Ustawa
Nasza ocena
Jerzy Paul brak (projekt poselski) Kodeks wykroczeń

Kto: JerzyPaul Ministerstwo: brak (projekt poselski)

Kodeks wykroczeń

Ustawa z dnia 6 października 2022 r. o zmianie ustawy o lasach oraz ustawy – Kodeks wykroczeń

Opis ustawy

Przyjęte przepisy wprowadzają zmiany mające na celu wyłączenie psów ratowniczych z ogólnej zasady dotyczącej zakazu puszczania psów luzem w lasach i tym sam umożliwienie udziału tym psom w szkoleniach czy też w pozorowanych akcjach ratowniczych na obszarze leśnym

Plusy:

  • uregulowanie kwestii udziału psów ratowniczych w szkoleniach czy też w pozorowanych akcjach ratowniczych na obszarze leśnym

Minusy:

  • BRAK 

Komentarze