Kolej plus

wróć
Opis obietnicy
Polityk
Ministerstwo
Ustawa
Nasza ocena
Andrzej Adamczyk Infrastruktury i Budownictwa Kolej plus

Kto: Andrzej Adamczyk Ministerstwo: Infrastruktury i Budownictwa

Kolej plus

Nowelizacja ustawy o transporcie kolejowym wprowadza dodatkowe instrumenty prawne, które – według projektodawców – przyczynią się do rozwoju i efektywnego wykorzystania infrastruktury kolejowej. Nowela ma też przeciwdziałać wykluczeniu komunikacyjnem

Opis ustawy

Opis ustawy:

Nowelizacja ustawy o transporcie kolejowym wprowadza dodatkowe instrumenty prawne, które w założeniu przyczynią się do rozwoju i efektywnego wykorzystania infrastruktury kolejowej. Program skierowany jest do miejscowości o populacji powyżej 10 tys. mieszkańców. Nowela ma też przeciwdziałać wykluczeniu komunikacyjnemu. Na realizację programu rząd zamierza przeznaczyć 6,5 mld zł do 2028 roku.

Plusy:

 • Nowe rozwiązania mają przywrócić do ponownego użytku tereny kolejowe, które są niewykorzystywane.
 • Ochrona infrastruktury przed likwidacją.
 • Przepisy mają pozwolić na wsparcie samorządów województw, które będą mogły realizować przewozy kolejowe dalej niż do najbliższej stacji za granicą województwa.
 • Możliwość przekazywania linii kolejowych do nieodpłatnego korzystania przez samorządy.
 • Uproszczenie systemu udzielania gwarancji finansowych umożliwiających rozpoczęcie procedur przetargowych.
 • Duża kwota dofinansowania kosztów kwalifikowanych w wysokości 85%.

Minusy:

 • Jednym ze źródeł finansowania, przygotowania i realizacji inwestycji kolejowych mają być środki uzyskane z emisji skarbowych papierów wartościowych. Przyczyni się to do wzrostu zadłużenia państwa.
 • Szacuje się, że najbiedniejsze gminy nie będą w stanie pozwolić sobie nawet na pokrycie 15% wkładu własnego. Stąd obawa, że na projekcie zyskają jedynie najbogatsze gminy.
 • Realizacja celu wykluczenia komunikacyjnego nie daje gwarancji zwrotu inwestycji i opłacalności ekonomicznej.
 • Projekt przypomina nieudany projekt reaktywacji PKS.
 • W obecnym czasie koszty świadczenia usług przewozowych mają tendencję wzrostową. Rodzi to wątpliwości w stosunku do możliwości dokładnego oszacowania wysokości kosztów inwestycji.

Komentarze