Kolejna nowelizacja ustaw sądowych

wróć
Opis obietnicy
Polityk
Ministerstwo
Ustawa
Nasza ocena
Marek Ast brak (projekt poselski przy wsparciu M. Sprawiedliwości) Kolejna nowelizacja ustaw sądowych

Kto: MarekAst Ministerstwo: brak (projekt poselski przy wsparciu M. Sprawiedliwości)

Kolejna nowelizacja ustaw sądowych

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw - podpisana 26 lipca 2018 r., weszła w życie 10 sierpnia 2018 roku

Opis ustawy

Opis ustawy: Kolejna nowelizacja związana z reformą wymiaru sprawiedliwości, przeprowadzoną przez Prawo i Sprawiedliwość. Nowelizacja dotyczy 6 ustaw kształtujących ustrój sądownictwa w Polsce – prawa o ustroju sądów powszechnych, ustawy o sądzie najwyższym, ustawy o krajowej radzie sądownictwa, ustawy o prokuraturze, ustawy o krajowej szkole sądownictwa i prokuratury oraz ustawa prawo o ustroju sądów administracyjnych. Wprowadza w każdej z nich po kilka istotnych zmian.

Plusy:

+ Małe sądy nie będą musiały tworzyć odrębnych wydziałów cywilnego i karnego, co uelastyczni ich pracę.

Minusy:

- Zmniejszona zostaje liczba sędziów potrzebnych do wyboru I prezesa Sądu Najwyższego. Zmiana ma na celu szybszą realizację woli politycznej ustawodawcy, co godzi w zasady dobrej legislacji.

- Prezydent będzie mógł powołać kandydata na stanowisko sędziego SN, nawet jeśli w sprawie jego wyboru toczy się postępowanie odwoławcze. Tym samym ograniczona zostaje kontrola sądowa powołania na sędziów Sądu Najwyższego.

- Krajowa Rada Sądownictwa będzie mogła odrzucić indywidualne odwołania w sprawach sędziowskich, jeśli uzna je arbitralnie za prawnie niedopuszczalne.

Komentarze