Komisja reprywatyzacyjna

wróć
Opis obietnicy
Polityk
Ministerstwo
Ustawa
Nasza ocena
Patryk Jaki Sprawiedliwości Komisja reprywatyzacyjna

Kto: Patryk Jaki Ministerstwo: Sprawiedliwości

Komisja reprywatyzacyjna

Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa – podpisana 31 marca 2017 roku (weszła w życie 5 maja 2017)

Opis ustawy

Powołanie organu administracji publicznej, który w oparciu o kodeks postępowania administracyjnego ma możliwość prowadzenia postępowania w sprawie reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich oraz uchylania decyzji wydanych z naruszeniem prawa.

Plusy:

 + Możliwość uchylenie decyzji, budzących szereg wątpliwości prawnych oraz słuszne oburzenie społeczne

+ Pluralizm polityczny komisji (złożona jest z przedstawicieli wszystkich klubów parlamentarnych)

+ Współpraca z elementem społecznym poprzez stworzenie Rady Społecznej przy Komisji

Minusy:

- Skuteczność komisji jest ograniczona bez uchwalenia ustawy reprywatyzacyjnej.

Komentarze