Łatwiejsza rejestracja zwierząt hodowlanych

wróć
Opis obietnicy
Polityk
Ministerstwo
Ustawa
Nasza ocena
Jan Ardanowski Rolnictwa i Rozwoju Wsi Łatwiejsza rejestracja zwierząt hodowlanych

Kto: JanArdanowski Ministerstwo: Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Łatwiejsza rejestracja zwierząt hodowlanych

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt - podpisana 10 sierpnia 2018 r, weszła w życie 11 września

Opis ustawy

Opis ustawy: Ustawa liberalizuje przepisy związane z identyfikacją i rejestracją zwierząt, usuwając lub uelastyczniając część procedur administracyjnych, które musi wykonać przedsiębiorca rolny.


Plusy:
+ Likwidacja obowiązku sporządzania spisu posiadanego bydła i wysyłania go do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
+ Przedsiębiorcy prowadzący targi zwierząt gospodarskich nie będą musieli prowadzić ksiąg rejestracji świń.
+ Rolnik będzie mógł wybrać w jakich sposób oznaczyć świnię - tatuażem bądź kolczykiem. Ponadto będzie mógł zakolczykować dowolne ucho świni a nie jak do tej pory wyłącznie lewe.
+ Rolnik nie będzie musiał zgłaszać ARiMR urodzenia bądź zgonu świni w terminie 2 dni od urodzenia/zgonu a jedynie jej oznakowanie na które ma 30 dni od urodzenia.
+ Posiadacz konia zarejestrowanego na terenie innego kraju unijnego nie będzie miał obowiązku przedkładania tłumaczenia na język polski dokumentu identyfikacyjnego, dokonanego przez tłumacza przysięgłego.

Minusy:

BRAK

Komentarze