Liberalizacja przepisów o obrocie ziemią rolną

wróć
Opis obietnicy
Polityk
Ministerstwo
Ustawa
Nasza ocena
Jan Ardanowski Rolnictwa i Rozwoju Wsi Liberalizacja przepisów o obrocie ziemią rolną

Kto: JanArdanowski Ministerstwo: Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Liberalizacja przepisów o obrocie ziemią rolną

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz niektórych innych ustaw, podpisana 27 maja 2019, weszła w życie 26 czerwca 2019

Opis ustawy

Nowelizacja przepisów zmniejszająca restrykcje w obrocie ziemią rolną, które zostały wprowadzone w 2016 roku.


Plusy:


+ Zwiększenie areału rolnego, który może być kupiony przez osobę niebędącą rolnikiem z 0,3 hektara do 1 hektara.
+ Odejście od wymogu posiadania statusu rolnika w przypadku nabywania nieruchomości rolnych w toku postępowania egzekucyjnego i upadłościowego. Możliwość brania udziału w licytacjach jedynie rolników z gminy, w której znajduje się nieruchomość lub sąsiedniej.
+ Skrócenie z 10 do 5 lat okresu w którym nabywca nieruchomości rolnej musi prowadzić gospodarstwo.
+ Rozszerzenie kręgu osób, na rzecz których będzie można zbyć nieruchomość rolną – o pasierbów i rodzeństwo rodziców.


Minusy:


- Jest to jedynie drobna poprawa bardzo złej regulacji. W dalszym ciągu obowiązujące przepisy są dużo gorsze od stanu poprzedniego, sprzed zmian w 2016 roku.
- Dodatkowo część zapowiadanych ułatwień np. całkowite uwolnienie nieruchomości rolnych na terenach miejskich nie znalazła się w ustawie, gdyż zostały z niej wyrzucone na etapie prac w Sejmie.

Komentarze