Limit zarobków w NBP

wróć
Opis obietnicy
Polityk
Ministerstwo
Ustawa
Nasza ocena
Andrzej Szlachta brak (projekt poselski) Limit zarobków w NBP

Kto: AndrzejSzlachta Ministerstwo: brak (projekt poselski)

Limit zarobków w NBP

Ustawa z dnia 22 lutego 2019 r. o zmianie ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne oraz ustawy o Narodowym Banku Polskim - podpisana 25 lutego 2019 r., weszła w życie 27 lutego 2019 roku.

Opis ustawy

Opis ustawy: Ustawa ujawnia zarobki kadry kierowniczej NBP do stanowiska dyrektora departamentu. Dodatkowo wprowadza limit zarobków dla pracowników NBP do kwoty 38 tysięcy złotych (60% kwoty obecnego wynagrodzenia prezesa NBP).

Plusy:

brak

Minusy:

- Wprowadzenie limitu wynagrodzeń w NBP, który może spowodować odpływ z banku najlepiej wykwalifikowanych pracowników

- Ustawa ingeruje w niezależność banku centralnego

- Należy skupić się przede wszystkim na jawności dotyczącej wiedzy o kompetencjach osób na kierowniczych stanowiskach, a nie kwestiach dotyczących zarobków

Komentarze