Lokale dla najuboższych

wróć
Opis obietnicy
Polityk
Ministerstwo
Ustawa
Nasza ocena
Jerzy Kwieciński Inwestycji i Rozwoju Lokale dla najuboższych

Kto: JerzyKwieciński Ministerstwo: Inwestycji i Rozwoju

Lokale dla najuboższych

Ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych i innych ustaw

Opis ustawy

Ustawa realizuje założenie Narodowego Programu Mieszkaniowego. Wprowadza zmiany we wsparciu budownictwa dla mniej zamożnych obywateli. Ułatwia ona m.in. tworzenie gminnych zasobów mieszkaniowych. Zdaniem ustawodawcy ma ona poprawić dostępność mieszkań czynszowych.

Plusy:

Możliwość ubiegania się o dotacje centralną bez wydzielenia z mieszkaniowego zasobu gminy odpowiedniego zasobu lokali socjalnych. Gminy będą mogły dzięki temu prowadzić bardziej elastyczną politykę mieszkaniową gminy.

+ Umożliwienie wypowiedzenie lokalu przez gminę, jeśli jego użytkownik posiada prawo do lokalu w sąsiedniej gminie (do tej pory przesłanką było jedynie posiadanie prawa do lokalu w tej samej gminie) oraz wprowadzenie dodatkowej możliwości wypowiedzenia umowy w przypadku zalegania z opłatami za media.  

+ Osoby ubiegające się o najem lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy oprócz obowiązku o dochodach gospodarstwa domowego, będą musiały składać także oświadczenia o majątku. Pozwoli to wyeliminować przypadki zajmowania mieszkań komunalnych przez osoby o znacznym majątku.

Minusy:

- Zmiany wprowadzone ustawą dotyczą wyłącznie umów, które są zawierane po jej wejściu w życie

- Ustawa nie reguluje kwestii „dziedziczenia” mieszkań komunalnych

Komentarze