Mieszkanie plus dla domów z drewna

wróć
Opis obietnicy
Polityk
Ministerstwo
Ustawa
Nasza ocena
Henryk Kowalczyk Środowiska Mieszkanie plus dla domów z drewna

Kto: HenrykKowalczyk Ministerstwo: Środowiska

Mieszkanie plus dla domów z drewna

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska - podpisana 7 sierpnia 2018 r., weszła w życie 29 sierpnia 2018 roku

Opis ustawy

Opis ustawy: Na mocy ustawy powstanie spółka Polskie Domy Drewniane, która zajmie się budownictwem domów drewnianych w ramach programu Mieszkanie Plus. Domy te będą przekazywane pod wynajem bądź wynajem z możliwością odkupienia. Jej udziałowcami będą Bank Ochrony Środowisko i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Kapitał zakładowy spółki ma zgodnie z ustawą wynieść minimum 50 mln złotych. Wyniesie on ostatecznie około 100 mln złotych. Do 2024 roku spółka ma być dotowana, po czym ma utrzymywać się sama.

Plusy:
+ Zwiększenie popularności tego typu budownictwa które jest energooszczędne, pozytywnie wpłynie na ekologię, choćby w kontekście walki ze smogiem
+ Możliwość rozwoju przedsiębiorstw zajmujących się budową domów z drewna m.in. producentów drewna konstrukcyjnego
Minusy:
- Tworzenie następnej państwowej spółki jest kolejnym zwiększeniem władztwa państwowego nad kolejnym sektorem gospodarki. Wystarczyłoby poprawić regulacje prawne dotyczące zabudowy drewnianej, co zachęciłoby prywatny sektor do inwestycji w tym obszarze
- Ze względu na kontrowersje spółki nie tworzą Lasy Państwowe, które miały przeznaczyć około 250-300 hektarów swoich ziem na budowę domów. Tym samym powodzenie programu zależy od chęci samorządów, które mogą nie być zainteresowane bądź nie mieć terenów pod tego typu inwestycje
- Biorąc pod uwagę możliwe problemy ze znalezieniem terenów pod budowę, wybudowanie mieszkań dla 5000 ludzi w 2019 roku, planowane przez spółkę, wydają się mało realistyczne

Komentarze