Ministerstwa

zaznacz wszystkie
odznacz wszystkie
Najnowsze - kluczowe obietnice
Polityk
Ministerstwo
Ustawa
Nasza ocena
Marek Zagórski Cyfryzacji Ustawa dostosowująca przepisy do RODO

(neutralna)

Marek Zagórski Cyfryzacji Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

(bardzo dobra)

Anna Zalewska Edukacji Narodowej Prawo oświatowe

(neutralna)

Anna Zalewska Edukacji Narodowej Prawo oświatowe

(neutralna)

Anna Zalewska Edukacji Narodowej Zmiany w kształceniu zawodowym

(dobra)

Zbigniew Ziobro Sprawiedliwości Nowelizacja Kodeksu karnego

(szkodliwa)

Zbigniew Ziobro Sprawiedliwości Wyższe kary za fałszerstwa faktur

(szkodliwa)

Zbigniew Ziobro brak (projekt poselski przy wsparciu M. Sprawiedliwości) Reforma sądów powszechnych

(neutralna)

Zbigniew Ziobro Sprawiedliwości E-KRS

(dobra)

Zbigniew Ziobro Sprawiedliwości Koszty komornicze

(szkodliwa)