Ministerstwa

zaznacz wszystkie
odznacz wszystkie
Najnowsze - kluczowe obietnice
Polityk
Ministerstwo
Ustawa
Nasza ocena
Zbigniew Ziobro Sprawiedliwości Wyższe kary za fałszerstwa faktur

(szkodliwa)

Zbigniew Ziobro brak (projekt poselski przy wsparciu M. Sprawiedliwości) Reforma sądów powszechnych

(neutralna)

Zbigniew Ziobro Sprawiedliwości E-KRS

(dobra)

Zbigniew Ziobro Sprawiedliwości Koszty komornicze

(szkodliwa)

Zbigniew Ziobro Sprawiedliwości Reforma Służby Więziennej

(neutralna)

Zbigniew Ziobro Sprawiedliwości Ochrona tajemnic przedsiębiorstwa

(dobra)

Zbigniew Ziobro Sprawiedliwości Zmiany w kodeksie wykroczeń

(dobra)

Zbigniew Ziobro Sprawiedliwości Ustawa o komornikach sądowych

(neutralna)

Zbigniew Ziobro Sprawiedliwości Kary za przekręcanie licznika

(neutralna)

Zbigniew Ziobro Sprawiedliwości Zmiany w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych

(neutralna)