Ministerstwa

zaznacz wszystkie
odznacz wszystkie
Najnowsze - kluczowe obietnice
Polityk
Ministerstwo
Ustawa
Nasza ocena
Grzegorz Wojciechowski brak (projekt poselski) Zniesienie obowiązku oddawania drobnych, znalezionych kwot

(bardzo dobra)

Marek Zagórski Cyfryzacji Zmiany w aktach urodzenia

(dobra)

Marek Zagórski Cyfryzacji Ustawa wdrażająca RODO

(szkodliwa)

Marek Zagórski Cyfryzacji Ustawa o cyberbezpieczeństwie

(neutralna)

Marek Zagórski Cyfryzacji mDOKUMENT na urządzeniu mobilnym

(dobra)

Marek Zagórski Cyfryzacji Ustawa dostosowująca przepisy do RODO

(neutralna)

Marek Zagórski Cyfryzacji Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

(bardzo dobra)

Anna Zalewska Edukacji Narodowej Prawo oświatowe

(neutralna)

Anna Zalewska Edukacji Narodowej Prawo oświatowe

(neutralna)

Anna Zalewska Edukacji Narodowej Zmiany w kształceniu zawodowym

(dobra)