Ministerstwa

zaznacz wszystkie
odznacz wszystkie
Najnowsze - kluczowe obietnice
Polityk
Ministerstwo
Ustawa
Nasza ocena
Małgorzata Jarosińska- Jedynak Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Ustawa o zasadach polityki rozwoju

(bardzo dobra)

Tomasz Jaskóła brak (projekt poselski) Likwidacja doradców i asystentów

(szkodliwa)

Krzysztof Jurgiel Rolnictwa i Rozwoju Wsi Umowy dla pracowników przy zbiorach

(bardzo dobra)

Jarosław Kaczyński brak (projekt poselski) Obniżenie pensji posłów i senatorów

(szkodliwa)

Tadeusz Kościński Finansów Podwyżka akcyzy na alkohol i papierosy

(bardzo szkodliwa)

Henryk Kowalczyk Środowiska Prawo łowieckie

(szkodliwa)

Henryk Kowalczyk Środowiska Mieszkanie plus dla domów z drewna

(szkodliwa)

Henryk Kowalczyk Środowiska Ustawa o czystości i porządku w gminach

(dobra)

Elżbieta Kruk brak (projekt poselski) Wolne od pracy 12 listopada

(bardzo szkodliwa)

Krzysztof Kubów brak (projekt poselski) Obniżka podatku od kopalin

(dobra)