Nacjonalizacja pogotowia

wróć
Opis obietnicy
Polityk
Ministerstwo
Ustawa
Nasza ocena
Łukasz Szumowski Zdrowia Nacjonalizacja pogotowia

Kto: Łukasz Szumowski Ministerstwo: Zdrowia

Nacjonalizacja pogotowia

Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw - podpisana 25 maja 2018 r., weszła w życie 26 czerwca

Opis ustawy

Ustawa zakłada, że umowy na wykonywanie zadań zespołów ratownictwa medycznego będą podpisywane wyłącznie z samodzielnymi zakładami opieki zdrowotnej albo spółkami z co najmniej większościowym udziałem skarbu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. Od 2019 prywatni przedsiębiorcy nie będą mogli już świadczyć usług w zakresie ratownictwa medycznego.

Plusy:

BRAK

Minusy:

- Likwidacja konkurencji na rynku ratownictwa medycznego

- Wzrost wydatków po stronie budżetu państwa

- Narażenie Skarbu Państwa na koszta związane z koniecznością wypłacania odszkodowań podmiotom usuniętym z rynku (duńska firma Falck zapowiada taki pozew na podstawie umowy rządu Polski i Danii o popieraniu i wzajemnej ochrony inwestycji)