Nowelizacja Kodeksu karnego

wróć
Opis obietnicy
Polityk
Ministerstwo
Ustawa
Nasza ocena
Zbigniew Ziobro Sprawiedliwości Nowelizacja Kodeksu karnego

Kto: Zbigniew Ziobro Ministerstwo: Sprawiedliwości

Nowelizacja Kodeksu karnego

Ustawa o zmianie ustawy Kodeks karny

Opis ustawy

Ustawa wprowadza instytucję tzw. konfiskaty rozszerzonej, zakładającej nie tylko konieczność wykazywania przez skazanych legalności majątku nabytego do pięciu lat wstecz, ale też choćby przepadek przedsiębiorstwa nienależącego do sprawcy, a uznanego za narzędzie przestępstwa (pod warunkiem wszakże, że właściciel wiedział o tym, że przedsiębiorstwo zostanie wykorzystane dla działań przestępczych i godził się na to). Niepokój budzi rozwiązanie polegające na przyznaniu prokuratorowi możliwości zarządzenia wprowadzenia do firmy przymusowego zarządu komisarycznego w przypadku, w którym pojawi się podejrzenie popełnienia przestępstwa. Wydaje się, że zmiany są zbyt daleko idące i potencjalnie niebezpieczne dla przedsiębiorców.

Plusy:

+ Ułatwienie pracy prokuratorom w zwalczaniu oszustów

Minusy:

- Ustawa nieprecyzyjnie ustala od kiedy może być orzeczony przepadek przedsiębiorstwa.

- Możliwość orzeczenia przepadku przedsiębiorstwa, w przypadku gdy sprawca przestępstwa nie jest jego właścicielem

- Możliwość przeprowadzenia kontroli mienia oskarżonego za okres pięciu lat przed popełnieniem przestępstwa. Łamana jest zasada lex retro non agit.

Komentarze