Nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego

wróć
Opis obietnicy
Polityk
Ministerstwo
Ustawa
Nasza ocena
Mateusz Morawiecki Rozwoju Nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego

Kto: Mateusz Morawiecki Ministerstwo: Rozwoju

Nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego

Ustawa o zmianie ustawy Kodeks postępowania administracyjnego

Opis ustawy

Nowelizacja wprowadza do procedury administracyjnej wiele zmian, wzmacniających pozycję przedsiębiorcy w postępowaniu administracyjnym. Nowością jest m.in. milcząca zgoda, tj. założenie, że jeżeli organ nie wypowie się, co do sprawy, w określonym terminie, to przyjmuje się, że sprawa jest załatwiona z uwzględnieniem całości żądania strony. Nowelizacja wprowadza również możliwość mediacji między stroną a organem, jak również zasadę rozstrzygania wątpliwości prawnych i co do stanu faktycznego, na korzyść strony.