Nowelizacja upadłości konsumenckiej

wróć
Opis obietnicy
Polityk
Ministerstwo
Ustawa
Nasza ocena
Łukasz Piebiak Sprawiedliwości Nowelizacja upadłości konsumenckiej

Kto: ŁukaszPiebiak Ministerstwo: Sprawiedliwości

Nowelizacja upadłości konsumenckiej

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw

Opis ustawy

Opis ustawy:

Celem nowelizacji jest udoskonalenie obecnego modelu upadłości konsumenckiej oraz uproszczenie niektórych procedur to zapowiadane cele obszernej nowelizacji “Prawa upadłościowego”. Do chwili nowelizacji wedle ogólnych szacunków ponad połowa wniosków o ogłoszenie upadłości była odrzucana. Na drodze ku zbliżeniu przepisów krajowych do podobnych funkcjonujących w Europie, ustawodawca stwierdził, że należy ułatwić dostęp postępowania.

Plusy:

  • Ustawa pomoże ludziom znajdującym się w stanie przewlekłego zadłużenia.
  • Odciążenie wokand sądowych usprawni procedowanie sądów.
  • Odformalizowanie i uproszczenie postępowania. Zgłoszenia wierzytelności składane są bezpośrednio do syndyka z pominięciem sądu. Zniesiono konieczność składania sprawozdań okresowych.
  • Wprowadzono mechanizmy ochrony przed bezdomnością. W myśl ustawy z sumy uzyskanej ze sprzedaży domu lub mieszkania wydzielana będzie kwota (odpowiadająca przeciętnemu czynszowi najmu w tej samej lub sąsiedniej miejscowości), za którą dłużnik będzie mógł przez dwa lata wynajmować mieszkanie dla siebie i swojej rodziny. Z tego rozwiązania na równych zasadach mogą skorzystać konsumenci i przedsiębiorcy.

Minusy:

  • Sądy nie badają już winy po stronie dłużnika. Przyczyna jest ustalana dopiero po ogłoszeniu upadłości. Od tej pory dłużnicy mogą celowo doprowadzić się do stanu niewypłacalności, co może wywołać efekt przyzwolenia na nieregulowanie swoich zobowiązań. Mimo tego, że celowe działanie nie przekreśli już szans na ogłoszenie upadłości, to może znacznie wydłużyć okres spłaty nawet do 84 miesięcy (przed nowelizacją maksymalnie 36).
  • Ustawa będzie mieć negatywne skutki gospodarcze, w szczególności sektorze bankowym. Każdego roku rośnie liczba osób ogłaszających upadłość. W 2019 roku było to ok. 8000 osób, czyli o ok. 1500 osób więcej niż w roku poprzednim. Banki będą musiały przeznaczać większą część rezerw na pokrycie umorzonych zobowiązań

Komentarze