Nowelizacja ustawy o odpadach

wróć
Opis obietnicy
Polityk
Ministerstwo
Ustawa
Nasza ocena
Jadwiga Emilewicz Rozwoju Nowelizacja ustawy o odpadach

Kto: JadwigaEmilewicz Ministerstwo: Rozwoju

Nowelizacja ustawy o odpadach

Ustawa z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw

Opis ustawy

Opis ustawy:

Oczekiwanym efektem nowelizacji ma być zmniejszenie się szarej strefy w obrocie odpadami i zwiększenie wpływów do budżetu państwa.

Plusy:

  • Ustawa dotyczy istotnych problemów środowiskowych. Według szacunków Inspekcji Ochrony Środowiska z 2018 r. masa zinwentaryzowanych odpadów przechowywanych nielegalnie lub porzuconych wynosi ok. 3,25 mln ton, a koszty ich prawidłowego usunięcia sięgają 1,5 mld zł.
  • Digitalizacja obiegu dokumentów. Na mocy ustawy wykreślone zostaną z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach przepisy dotyczące posługiwania się formą papierową dokumentów. Forma pisemna składania wniosków dostępna będzie jedynie dla przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych uczestniczących w obrocie gospodarczym, którzy nie ustanowili oddziału na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  • Przepisy nowelizacji są dostosowane do wymagań RODO.
  • Ustawa ułatwi przepływ danych między instytucjami państwa i zapewni dostęp do danych z zasobów Bazy danych dla Policji, Inspekcji Transportu Drogowego (ITD) oraz organów nadzoru górniczego, w celu ułatwienia wykonywania działań znajdujących się w ich kompetencjach.

Minusy:

  • Na przedsiębiorców zostanie nałożony szereg obowiązków formalnych. W ramach danych zawartych na odpowiednim dokumencie elektronicznym generowanym w Bazie Danych Odpadowych (BDO) wystawca będzie wprowadzał numer FVAT która dokumentuje płatność za odbiór/zagospodarowanie odpadów. W przypadku gdy w ramach usługi będzie realizowany więcej niż jeden odbiór na odpowiednich dokumentach, będzie wprowadzany kilkakrotnie ten sam numer FVAT. W przypadku gdy dla jednego dokumentu z BDO zostanie wystawionych więcej FVAT, wszystkie ich numery zostaną wprowadzone do BDO.
  • Pogłębienie państwowej kontroli przez weryfikację danych z BDO w zestawieniu z danymi posiadanymi przez Krajową Administrację Skarbową pochodzącymi z JPK VAT.
  • Jednym z motywów wprowadzenia nowelizacji jest uszczuplenie dochodów budżetu z tytułu niezapłaconych podatków VAT i CIT/PIT. Perspektywa rosnącego zadłużenia publicznego stawia pod wątpliwość, czy głównym celem ustawodawcy jest poprawa kwestii środowiskowych

Komentarze