Obszary

zaznacz wszystkie
odznacz wszystkie
Obszary
Polityk
Obszar
Ustawa
Nasza ocena
Małgorzata Jarosińska- Jedynak Gospodarka Ustawa o zasadach polityki rozwoju

(bardzo dobra)

Tomasz Jaskóła Bezpieczeństwo i administracja Likwidacja doradców i asystentów

(szkodliwa)

Krzysztof Jurgiel Gospodarka Umowy dla pracowników przy zbiorach

(bardzo dobra)

Jarosław Kaczyński Bezpieczeństwo i administracja Obniżenie pensji posłów i senatorów

(szkodliwa)

Tadeusz Kościński Podatki Podwyżka akcyzy na alkohol i papierosy

(bardzo szkodliwa)

Henryk Kowalczyk Bezpieczeństwo i administracja Prawo łowieckie

(szkodliwa)

Henryk Kowalczyk Gospodarka Mieszkanie plus dla domów z drewna

(szkodliwa)

Henryk Kowalczyk Gospodarka Ustawa o czystości i porządku w gminach

(dobra)

Elżbieta Kruk Gospodarka Wolne od pracy 12 listopada

(bardzo szkodliwa)

Krzysztof Kubów Podatki Obniżka podatku od kopalin

(dobra)