Obszary

zaznacz wszystkie
odznacz wszystkie
Obszary
Polityk
Obszar
Ustawa
Nasza ocena
Małgorzata Jarosińska- Jedynak Gospodarka Ustawa o zasadach polityki rozwoju

(bardzo dobra)

Tomasz Jaskóła Bezpieczeństwo i administracja Likwidacja doradców i asystentów

(szkodliwa)

Krzysztof Jurgiel Gospodarka Umowy dla pracowników przy zbiorach

(bardzo dobra)

Jarosław Kaczyński Bezpieczeństwo i administracja Obniżenie pensji posłów i senatorów

(szkodliwa)

Mariusz Kamiński Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Gospodarka Doprecyzowanie systemu sankcji gospodarczych

(dobra)

Mariusz Kamiński Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Bezpieczeństwo i administracja Ustawa o ochronie ludności

(bardzo szkodliwa)

Mariusz Kamiński Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Bezpieczeństwo i administracja Nowelizacja kodeksu wyborczego

(neutralna)

Mariusz Kamiński Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Edukacja i Nauka Kształcenie zawodowe funkcjonariuszy

(neutralna)

Tadeusz Kościński Podatki Podwyżka akcyzy na alkohol i papierosy

(bardzo szkodliwa)

Henryk Kowalczyk Bezpieczeństwo i administracja Prawo łowieckie

(szkodliwa)