Pakiet Energia+

wróć
Opis obietnicy
Polityk
Ministerstwo
Ustawa
Nasza ocena
Krzysztof Tchórzewski Energii Pakiet Energia+

Kto: Krzysztof Tchórzewski Ministerstwo: Energii

Pakiet Energia+

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw, podpisana przez Prezydenta 9 sierpnia, weszła w życie 29 sierpnia 2019 r.

Opis ustawy

Ustawa realizująca rządowy program „Energia Plus”, nadzorowany przez wiele ministerstw. Wprowadzona ona między innymi pakiet prosumencki dla przedsiębiorców.

Plusy:

+ Rozszerzenie definicji prosumenta. Będzie to odbiorca końcowy, który wytwarza OZE na własne potrzeby w mikroinstalacji. Może jednak energię tę sprzedawać lub magazynować. Prosumentami będą mogli zostać mali i średni przedsiębiorcy, dla których wytarzanie energii nie jest podstawowym źródłem dochodu

+ Umożliwienie tworzenia na obszarach wiejskich i miejsko-wiejskich spółdzielni energetycznych i zapewnienie im promocji

+ Rozliczanie energii w dłuższych cyklach rozliczeniowych – możliwość korzystania z własnej energii, także w okresach niższej produkcji gdy nie zaspokaja ona pełnych potrzeb przedsiębiorców

+ Najmniejsze instalacje do 6,5 kW mogą powstać bez projektu budowlanego

Komentarze