Państwowe dopłaty do najmu

wróć
Opis obietnicy
Polityk
Ministerstwo
Ustawa
Nasza ocena
Jerzy Kwieciński Inwestycji i Rozwoju Państwowe dopłaty do najmu

Kto: Jerzy Kwieciński Ministerstwo: Inwestycji i Rozwoju

Państwowe dopłaty do najmu

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania - podpisana 3 sierpnia 2018 r., częściowo weszła w życie 25 sierpnia

Opis ustawy

Opis ustawy: Ustawa realizuje założenie programu „Mieszkanie Plus”. Polega ona na finansowaniu dopłat do czynszu najmu lokalu mieszkalnego, które ma realizować dwa cele: społeczny (pomoc osobom mającym problem z opłaceniem najmu a niemogącym ubiegać o mieszkanie socjalne) oraz inwestycyjny (adresatem są osoby zasiedlające nowe budynki, program więc wpłynie na wolumen inwestycji mieszkaniowych).

Plusy:

+ Pro-demograficzny charakter dopłat, gdyż preferowane są większe gospodarstwa domowe. Za każdą dodatkową osobę w rodzinie zmniejszony jest limit progu koniecznego do ubiegania się o dotację. Dla gospodarstwa jednoosobowego wynosi on 60% przeciętnego wynagrodzenia, za każdą dodatkową osobę limit ten rośnie o 30%.

+ Duża autonomia samorządu przy wyborze kryteriów decydujących przy wyborze osób otrzymujących wsparcie.

+ Program ten sugeruje powolne odejście od budowania przez rząd tanich mieszkań czynszowych na rzecz dotacji do mieszkań wybudowanych na rynku, co jest właściwym rozwiązaniem.

Minusy:

- Wysokie koszty dla budżetu państwa. W 2019 roku na dopłaty ma być przeznaczone 200 mln złotych. W latach 2020-2033 kwota ta co roku ma być powiększana o kolejne 200 mln zł. Od 2034 roku kwota ta ma wynosić niezmiennie 3,4 mld złotych rocznie.

- Dofinansowanie do czynszu trwać może nawet do 15 lat, w przypadku jeśli rodzina nie przekroczy przyjętego przez ustawę limitu dochodów. Tak długi czas trwania dofinansowania czyni z programu bardziej zapomogę socjalną, aniżeli jest wsparciem rodzin na starcie życia zawodowego. W dodatku możliwość odebrania dotacji przy weryfikacji, może sprzyjać zachętom do ukrywania swojego prawdziwego dochodu poprzez m.in. pracę w szarej strefie.