Państwowy nadzór nad audytem

wróć
Opis obietnicy
Polityk
Ministerstwo
Ustawa
Nasza ocena
Marian Banaś Finansów Państwowy nadzór nad audytem

Kto: MarianBanaś Ministerstwo: Finansów

Państwowy nadzór nad audytem

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz niektórych innych ustaw, weszła w życie 5 września 2019 r.

Opis ustawy

Stworzenie nowej państwowej instytucji - Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego, która będzie kontrolować wszystkie firmy audytorskie. Ustawa eliminuje całkowicie nadzór sprawowany przez samorząd biegłych rewidentów. Do tej pory podmiot państwowy nadzorował firmy audytorskie, które przeprowadzały audyt jednostek zainteresowania publicznego.

Plusy:

+ Państwo dysponuje lepszymi narzędziami kontrolnymi niż samorząd zawodowy. Kontrole mogą być więc szybsze i bardziej profesjonalne

Minusy:

- Poprzednie zmiany w systemie nadzoru wprowadzono raptem półtora roku temu. To zbyt krótki okres, aby oceniać skutki tej regulacji

- Firmy audytorskie niebadające jednostek zainteresowania publicznego (czyli głównie firmy sektora MŚP) mogą ponieść wyższe koszty z tytułu nadzoru

Komentarze