Podatkowe obowiązki operatorów platform cyfrowych

wróć
Opis obietnicy
Polityk
Ministerstwo
Ustawa
Nasza ocena
Artur Soboń Finansów Podatkowe obowiązki operatorów platform cyfrowych

Kto: ArturSoboń Ministerstwo: Finansów

Podatkowe obowiązki operatorów platform cyfrowych

Projekt ustawy o podatkowych obowiązkach sprawozdawczych operatorów platform cyfrowych

Opis ustawy

Projekt ustawy zakłada rozszerzenie obowiązujących przepisów odnoszących się do wymiany:
1. nałożenie na operatorów platform cyfrowych obowiązku sprawozdawczego dotyczącego sprzedawców działających za pośrednictwem tych platform,
2. zbudowanie mechanizmu wymiany informacji o sprzedawcach pomiędzy państwami członkowskimi oraz
3. poprawę obecnych mechanizmów współpracy między administracjami, np. poprzez wprowadzenie możliwości przeprowadzania wspólnych kontroli.

 

Plusy:

- uszczelnienie systemu podatkowego

Minusy:

- próba większej kontroli przez Państwo

- większa biurokracja dla platform cyfrowych

- inwigilacja obywateli

Komentarze