Podwyżki dla nauczycieli

wróć
Opis obietnicy
Polityk
Ministerstwo
Ustawa
Nasza ocena
Dariusz Piontkowski Edukacji Narodowej Podwyżki dla nauczycieli

Kto: DariuszPiontkowski Ministerstwo: Edukacji Narodowej

Podwyżki dla nauczycieli

Ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw, weszła w życie 1 września 2019 r.

Opis ustawy

Ustawa jest pokłosiem wiosennego strajku nauczycieli. Podnosi ona pensje zasadnicze nauczycieli o 9% oraz wprowadza szereg zmian np. w sposobie awansu nauczycielskiego.

Plusy: 

+ Pensum nauczycieli praktycznej nauki zawodu określi organ prowadzący (samorząd), a nie będzie on sztywnie wyznaczony w ustawie. Niestety obowiązuje ograniczenie do maksymalnie 20 godzin tygodniowo

 

Minusy:

- Wzrost pensji nauczycielskich nie jest skorelowany z oceną ich pracy. Podwyżki dostaną wszyscy takie same, niezależnie od jakości nauczania, jaką prezentują

- Analogiczna sytuacja wygląda z awansem zawodowym. Skraca się staż pracy konieczny do awansu na nauczyciela kontraktowego, nie przedstawia się jednak merytorycznych warunków jego osiągnięcia

- Nowelizacja cofa pozytywne zmiany wprowadzone przed rokiem, które wprowadzały okresową ocenę pracy nauczyciela czy ocenę pracy po zakończeniu stażu. Nie będzie już wypłacany dodatek za wyróżniającą się pracę dla najlepiej ocenianych pedagogów

Komentarze