Politycy

zaznacz wszystkie
odznacz wszystkie
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • G
 • H
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • P
 • R
 • S
 • Ś
 • T
 • W
 • Z
Politycy
Polityk
Ocena
Ustawa
Nasza ocena
Jerzy Kwieciński 3.6 Likwidacja użytkowania wieczystego

(dobra)

Jerzy Kwieciński 3.6 Ulepszenie Programu Mieszkanie +

(neutralna)

Marek Zagórski 3.5 Zmiany w aktach urodzenia

(dobra)

Marek Zagórski 3.5 Ustawa wdrażająca RODO

(szkodliwa)

Marek Zagórski 3.5 Ustawa o cyberbezpieczeństwie

(neutralna)

Marek Zagórski 3.5 mDOKUMENT na urządzeniu mobilnym

(dobra)

Marek Zagórski 3.5 Ustawa dostosowująca przepisy do RODO

(neutralna)

Marek Zagórski 3.5 Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

(bardzo dobra)

Andrzej Duda 3.4 OSR dla MSP

(bardzo dobra)

Andrzej Duda 3.4 Krajowa Rada Sądownictwa

(neutralna)