Politycy

zaznacz wszystkie
odznacz wszystkie
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • G
 • H
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • R
 • S
 • Ś
 • T
 • W
 • Z
Politycy
Polityk
Ocena
Ustawa
Nasza ocena
Marek Zagórski 3.5 Zmiany w aktach urodzenia

(dobra)

Marek Zagórski 3.5 Ustawa wdrażająca RODO

(szkodliwa)

Marek Zagórski 3.5 Ustawa o cyberbezpieczeństwie

(neutralna)

Marek Zagórski 3.5 mDOKUMENT na urządzeniu mobilnym

(dobra)

Marek Zagórski 3.5 Ustawa dostosowująca przepisy do RODO

(neutralna)

Marek Zagórski 3.5 Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

(bardzo dobra)

Andrzej Duda 3.4 OSR dla MSP

(bardzo dobra)

Andrzej Duda 3.4 Krajowa Rada Sądownictwa

(neutralna)

Andrzej Duda 3.4 Sąd Najwyższy

(szkodliwa)

Andrzej Duda 3.4 Łatwiejsze odzyskanie pieniędzy przelanych na niewłaściwe konto

(bardzo dobra)