Politycy

zaznacz wszystkie
odznacz wszystkie
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • G
 • H
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • P
 • R
 • S
 • Ś
 • T
 • W
 • Z
Politycy
Polityk
Ocena
Ustawa
Nasza ocena
Jerzy Kwieciński 3.6 Specustawa mieszkaniowa

(dobra)

Jerzy Kwieciński 3.6 Państwowe dopłaty do najmu

(neutralna)

Jerzy Kwieciński 3.6 Likwidacja użytkowania wieczystego

(dobra)

Jerzy Kwieciński 3.6 Ulepszenie Programu Mieszkanie +

(neutralna)

Marek Zagórski 3.5 Zmiany w aktach urodzenia

(dobra)

Marek Zagórski 3.5 Ustawa wdrażająca RODO

(szkodliwa)

Marek Zagórski 3.5 Ustawa o cyberbezpieczeństwie

(neutralna)

Marek Zagórski 3.5 mDOKUMENT na urządzeniu mobilnym

(dobra)

Marek Zagórski 3.5 Ustawa dostosowująca przepisy do RODO

(neutralna)

Marek Zagórski 3.5 Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

(bardzo dobra)