Powołanie Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości

wróć
Opis obietnicy
Polityk
Ministerstwo
Ustawa
Nasza ocena
Jadwiga Emilewicz Przedsiębiorczości i Technologii Powołanie Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości

Kto: JadwigaEmilewicz Ministerstwo: Przedsiębiorczości i Technologii

Powołanie Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości

Ustawa z dnia 17 stycznia 2019 r. o Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości - podpisana 25 stycznia 2019 r., weszła w życie 9 marca 2019 roku

Opis ustawy

Opis: Ustawa powołuje Fundację Skarbu Państwa, która ma zająć się doradzaniem w rozwiązaniach biznesowych, strategii przedsiębiorstwa i budowaniem sieci kooperacyjnych a także dbanie o otoczenie prawne i regulacyjne. Fundacja ma być także impulsem do podnoszenia poziomu zaawansowania technologicznego polskich firm.

Plusy:

+ Fundacja będzie ulokowana poza Warszawą. Być może dzięki temu skorzystają przedsiębiorstwa z mniejszych ośrodków.


Minusy:

-  Rząd powinien się skoncentrować na upraszczaniu podatków, ograniczaniu barier i poprawie otoczenia prawnego, a nie wyręczać przedsiębiorców w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych, bez brania za to żadnej odpowiedzialności.

- Istnieje obawa, że klucz doboru do Fundacji będzie mieć charakter polityczny a nie merytoryczny.

- Projekt opiera się na błędnym założeniu, że to państwo jest motorem napędowym innowacyjności, choć to nie ono decyduje, jakie rozwiązania są innowacyjne, a jakie nie. 

Komentarze